پدیدار نگاری

پدیدار نگاری   پدیدار نگاری پدیدار نگاری روشی است که در زمره روشهاي پژوهش کیفی قرار میگیرد و در حیطه پارادایم تفسیري جاي دارد. این روش در دهه 1970 در دانشگاه گوتنبرگ سوئد ایجاد شد و هدف آن دستیابی به درکی عمیق از مفاهیم متفاوت یک پدیده در نزد افراد مختلف است. اساس این روش بر این موضوع استواراست که افراد مختلف میتوانند تجارب و یا مفاهیم متفاوتی از یک پدیده داشته باشند. پدیدار نگاری در پی احصا و طبقه…

ادامه مطلب

طریقه نوشتن فصل 1 تا 5 پایان نامه

فصل 1 تا 5 پایان نامه   در این جا به محتوای کلی پایان نامه برای نگارش فصل 1 تا 5 پایان نامه میپردازیم… الف- فصل اول پایان نامه Introduction یا مقدمه یا کلیات تحقیق فصل 1 تا 5 پایان نامه :محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد. اما معمولاً محتوای فصل یک به ترتیب زیر است:     مقدمه: طرح کلیات تحقیق  بیان مساله: شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی…

ادامه مطلب

طرح تحقیق چیست؟

طرح تحقیق طرح تحقیق چیست؟ طرح تحقیق چارچوبی است که نشان می دهد چگونه قصد دارید به موضوع خود نزدیک شوید. طرح می تواند اشکال مختلفی داشته باشد: طرح کلی نوشتاری، روایت، نقشه بصری/مفهومی یا جدول زمانی. این سندی است که با انجام تحقیقات خود تغییر می کند و توسعه می یابد. آماده کردن طرح تحقیقاتی یا پیشنهاد تحقیق (Research proposal) اولین قدم در انجام یک پژوهش علمی است. پیش از آن که فرایند پژوهش شروع شود، محقق باید طرح…

ادامه مطلب

آزمون های نیکویی برازش

آزمون های نیکویی برازش   آزمون های نیکویی برازش همانطور که از نام آنها برمی‌آید، آزمونهای نیکویی برازش برای تعیین این موضوع بکار برده می شوند که آیا یک توزیع خاص به خوبی برازش داده شده است یا نه. محاسبه آماره‌های نیکویی برازش همچنین به کمک می‌کند تا توزیعهای فیت شده را بر حسب آنکه چقدر خوب با داده‌ها برازش دارند رتبه‌بندی کرد. آزمون های نیکویی برازش آزمونهای نیکویی برازش که بیشتر از همه مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل:  Kolmogorov-Smirinov ،…

ادامه مطلب

آموزش تحلیل واریانس چند متغیره

آموزش تحلیل واریانس چند متغیره   آموزش تحلیل واریانس چند متغیره پیشگفتار : جامعه های مختلف در آزمون های پارامتری و غیر پارامتری فقط با لحاظ صفت متغیر مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. اینک این سوال مطرح است که آیا واقعا فقط با یک صفت متغیر می توان جامعه های مورد بررسی را با هم مقایسه کرد. طبیعی است جواب سوال مثبت نیست، در آزمون های Z، T وf افراد جامعه را فقط نسبت به صفت متغیر (x)…

ادامه مطلب

تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر

تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر روش ANOVA اندازه‌گیری‌های مکرر گروه‌هایی از متغیرهای وابسته مرتبط را که اندازه‌های متفاوتی از یک ویژگی را نشان می‌دهند، تجزیه و تحلیل می‌کند. توجه داشته باشید که ترتیبی که فاکتورهای درون موضوعی را مشخص می کنید مهم است. هر عامل یک سطح در فاکتور قبلی را تشکیل می دهد. موضوع : تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر اندازه های تکراری، عبارتند از اندازه های یک متغیر مشخص، برای هر مورد، در چند…

ادامه مطلب

مدل یابی معادله ساختاری

مدل یابی معادله ساختاری   مدل یابی معادله ساختاری مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط “مدل خطی عمومی” (General linear model) است که به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری،روش­های تحلیل عاملی، همبستگی کانونی و رگرسیون چندمتغیری را با یکدیگر ترکیب می­ کند. یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین…

ادامه مطلب